SẢN XUẤT & CUNG CẤP

PHÂN PHỐI CUNG CẤP

thông tin liên hệ
Mr Đông
GIÁM ĐỐC - 0908 199 252

Hạt nhựa PP, PE

Hạt nhựa PP đen
Hạt nhựa PP đen
Hạt nhựa PP đen
Hạt nhựa PP đen
Hạt nhựa PP dệt
Hạt nhựa PP dệt
Hạt nhựa PP đỏ
Hạt nhựa PP đỏ
Hạt nhựa PP dương
Hạt nhựa PP dương
Hạt nhựa PP sữa
Hạt nhựa PP sữa
Hạt nhựa PP trong
Hạt nhựa PP trong
Hạt nhựa PP vàng
Hạt nhựa PP vàng
Hạt nhựa PP xanh lá
Hạt nhựa PP xanh lá